Hjemmesiden

Skjervøy menighet har tatt i bruk en ny hjemmeside. Disse vil gi nye muligheter og gi mer informasjon, både menighetsliv og øvrige kirkelige tiltak.

print