Altertavleprosjektet i Arnøy kirke
Altertavleprosjektet i Arnøy kirke

Oppdatering: søndag 17. november er det gudstjeneste i Arnøy kirke med innvielse av den nye altertavlen. Vi markerer begivenheten og inviterer derfor til kirkekaffe.
 

I sak 07/2011 ble forslag til altertavle til Arnøy kirke vedtatt. Saken ble også behandlet av rådet i 2016. Av ukjente grunner nådde ikke saken frem til godkjenning hos biskopen og det hele rant ut i sanden.

I fellesrådsmøte den 10. april i år ble saken på nytt behandlet med følgende vedtak:

Sak 10/18: Altertavle Arnøy kirke

Vedtak:

  • Vedtakene fra f-sak 7/11 og f-sak 7/16 følges opp. Altertavleprosjektet realiseres innen rammen av bundet fond til formålet.
  • Alterringen deles ikke opp
  • Altertavla med maleri prioriteres - maling av koret forutsetter finansiering
  • Prosjektet søkes derfor godkjent i to trinn, først tavle, deretter arbeidet i koret

Tilskudd på kr 200 000,- fra Sparebanken Nord-Norge samt renter står på bundet fond, r. Kunstneren; Geir Samuelsen, opprinnelig fra Uløybukt står for maleriet av nattverden. Se for øvrig www.gallerivika.no for hans bilder. Tidligere kirketjener Jørgen Hansen har designet altertavla for øvrig.

 

Det har i lang tid vært arbeidet med å få realisert en altertavle til Arnøy kirke. Saken ble først behandlet i fellesrådet i sak 14/2007 det det ble vedtatt å sette i gang arbeid med å få altertavle til Arnøy kirke. Det ble nedsatt en komité bestående av Helge Andersen, Sokneprest Alfsen, Jørgen Hansen og kirkevergen. Man kom frem til motiv og utforming, og skaffet finansiering fra SNN-fondet på kr 200 000,-

Tilbake