Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019

Som mange vet er det kirkevalg til høsten; 8. og 9. september. Som tidligere gjennomfører vi dette samtidig og i hovedsak samme sted som kommune– og fylkestingsvalget.

Nominasjonskomiteen har utarbeidet en liste med gode folk som vil lede menighetsarbeidet videre. Listeforslaget ble godkjent av valgstyret (dvs menighetsrådet) 11. april i år. 

 

Vi oppfordrer dere til å bruke stemmeretten. Man kan gi stemmetillegg til enkeltpersoner på lista, og slik påvirke rekkefølgen.

Også ved kirkevalget kan man forhåndsstemme; på menighetskontoret i våre åpningstider fra 13. august til 6. september.

                Navn                                                    Sted      Fødselsår                           

1             Helge Andersen                        Årviksand            1944     

2             Kristin Dalheim                         Skjervøy              1966

3             Peder André Amundsen          Skjervøy               1984

4             Jorunn V Nygård                      Lauksletta            1954      

5             Jarle Strøm                              Skjervøy               1953      

6             Oddbjørg Hansen                     Skjervøy              1973      

7             Aslaug Johannessen                Skjervøy              1945

8             Astrid Pedersen                        Lauksletta           1945

9             Charles Henriksen                    Skjervøy             1971      

10           Bodil K Henriksen                     Skjervøy             1946

11           Birgit Paulsen                             Skjervøy           1959

 

Tilbake