Jobbe hos oss?
Jobbe hos oss?

Vi søker vikar for 50 % stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener. Tiltredelse snarest – mulighet for fast tilsetting.

Søk innen 5. juni!

 

Skjervøy kirkelige fellesråd har ansvar for gravlundene og kirkebyggene i Skjervøy og Arnøyhamn. Staben består av kirkeverge, kantor, 1,5 årsverk som kombinert kirkegårdsarbeider/kirketjener, samt sekretær som også er trosopplæringskoordinator.

Vi søker nå etter vikar for 50 % stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener. Tiltredelse snarest – mulighet for fast tilsetting.

 Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og vedlikehold av gravlundene. En stor del av arbeidet sommerstid vil være knyttet til klipp og stell av grøntområdene.
 • Daglig drift, lett vedlikehold og renhold av våre bygninger.
 • Vedlikehold av maskinparken.
 • Utføre tjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger i soknet. Dette innebærer arbeid 1-2 søndager pr måned, samt ifm høytidene.

Den vi søker må

 • Ha førerkort minimum kl. B, helst BE.
 • Ha maskinførerkompetanse for hjullaster og gravemaskin.
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner – evne til å møte mennesker i glede og i sorg.
 • Beherske norsk muntlig.

Arbeidsoppgavene hos oss er varierte, så det er også ønskelig med:

 • Kompetanse innen praktiske fag knyttet til vedlikehold av maskiner eller bygg
 • Interesse for bevaringsverdige bygg
 • Kompetanse innen anlegg og grøntområder

Vi kan tilby:

 • Selvstendige og utfordrende oppgaver.
 • En interessant og meningsfull arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter tariff i kirkelige sektor.
 • Tilsvarende pensjonsordning som i kommunene
 • Arbeidsvilkår for øvrig i samsvar med gjeldende regulativ og avtaleverk.

Det vil bli lagt vekt på skikkethet for stillingen.
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Spørsmål vedr. stillingen rettes til kirkeverge Magnar Solbakken, tlf 41 21 98 69.

Søknad med CV sendes til post@skjervoymenighet.no, eller til Skjervøy sokn, Strandveien 50 H, 9180 Skjervøy.

Søknadsfrist 5. juni 2020.

Tilbake