Skjervøy menighet > Gravferd
Gravferd

Alt har si tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha et ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte en historie.

Gravferd betyr mye for et reelt følesmessig avslutning med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på ein individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, mulighet til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen. 


Gravferd er en seremoni knyttet til at noen er død. Den er ofte bygd opp rundt det å gi slipp på levningene til personen, for eksempel ved at de blir lagt i en grav eller kremert. En gravferd kan i mange tilfeller ha religiøstinnhold, men det finnes òg sekulære seremonier knyttet til døde. Gravferden kan brukest til å minnes den avdøde på, og kan være en viktig del i en sørgeprosess.

Tekst: Wikipedia.


Priser på tjenester

Vi har følgende priser knyttet til gravferd/feste av grav:


Gravferd for utensogns begravelser:

a. kr 2.000,00 for urnenedsettelse på eksisterende graver

b. Kr 5000,00 for kistebegravelser og urnenedsetting i ny       grav


Festeavgift for reservert gravplass knyttet til ny grav: Kr 100,00 pr.år, faktureres som hovedregel for fem år av gangen