Skjervøy menighet > Menighetsrådet
SKJERVØY MENIGHETSRÅD 2016-2019

Menighetsrådet for 2019-2023

Faste medlemmene:

 • Helge Arnhold Andersen - leder
 • Kristin Dalheim - nestleder
 • Peder André Amundsen
 • Oddbjørg Helene Hansen
 • Charles Henriksen
 • Jorun Liv Vindenes Nygaard
 • Fellesrådsrepresentant: Agnethe Isaksen

Varamedlemmer:

 1. Jarle Strøm
 2. Birgit Paulsen
 3. Astrid Margrethe Lorentzen Pedersen
 4. Aslaug Ingebjørg Johannessen
 5. Bodil Kaspara Henriksen

 

Menighetsrådet perioden 2015-2019

Leder: Helge Andersen, Årviksand
Nestleder: Birgit Paulsen, Skjervøy
Peder Andre Amundsen, Skjervøy
Frode Langstrand, Skjervøy
Eva Johanne Albrigtsen, Årviksand
Øyvind Isaksen, Skjervøy
Sokneprest: Einar Tesdal, Skjervøy

varamedlemmer:
1. Maria Jørgensen Andersen, Årviksand
2. Kristin Dalheim, Skjervøy
3. Karstein Meilandstind Henriksen,  Skjervøy
4. Bodil Kaspara Henriksen, Skjervøy
5. Karl Julius Larsen, Skjervøy

SKJERVØY FELLESRÅD
De samme som skjervøy menighetsråd og en repr. fra kommunen
Kommunens representant: Jan Larsen, Skjervøy
vara: