SKJERVØY MENIGHETSRÅD 2016-2019

Leder: Helge Andersen, Årviksand
Nestleder: Birgit Paulsen, Skjervøy
Peder Andre Amundsen, Skjervøy
Frode Langstrand, Skjervøy
Eva Johanne Albrigtsen, Årviksand
Øyvind Isaksen, Skjervøy
Sokneprest: Einar Tesdal, Skjervøy

varamedlemmer:
1. Maria Jørgensen Andersen, Årviksand
2. Kristin Dalheim, Skjervøy
3. Karstein Meilandstind Henriksen,  Skjervøy
4. Bodil Kaspara Henriksen, Skjervøy
5. Karl Julius Larsen, Skjervøy

SKJERVØY FELLESRÅD
De samme som skjervøy menighetsråd og en repr. fra kommunen
Kommunens representant: Jan Larsen, Skjervøy
vara: