23.08.2019: Gal 5,13-15

13 Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. ...


Kilde: www.bibel.no