Leie menighetssalen?


Menighetssalen kan leies for store og små anledninger. 

Prisliste pr 12. oktober 2021, vedtatt i menighetsrådsak 20/21

 

Leiepriser Skjervøy menighetssal 

     

Timeleie (minimum 400,-)

 

 

200,- pr t

 

En dag, ukedag

   

1000,-

 

En dag, helg

 

2000,-

 

Helgearrangement (disponere salen hele helga)

3500,-

Fra fredag kl 16 til mandag 0800

Langtidsleie (minst 5 x pr år)

 

25 % rabatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med kirkevergen ved ønske om å leie på fast basis. 

Tilbake