Vår menighet


Skjervøy menighet deler Den Norske Kirke sin sentrale strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Skjervøy kirke vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Menigheten ledes av Skjervøy menighetsråd og fellesråd som velges hvert fjerde år.