Dåp


Alle er velkommen til å ta kontakt for bestilling av dåp.

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne.

Bestilling av dåp
Det er en fordel om barnet er registrert i Folkeregisteret før dåp bestilles, men ikke et krav for dåp. For folkeregisterføring henviser vi til Skattetaten.no, https://www.skatteetaten.no/skjema/navnevalg/ 

Ta kontakt med oss for å avtale dåpsdato i god tid før ønsket dåpsdato. På forsiden her kan du se hvilke datoer det er gudstjenester, de aller fleste gudstjenester er åpne for dåp. Vi trenger barnets fulle navn og 11-sifret personnummer siden dette skal registreres i kirkens medlemsregister. Husk at personnummer ikke skal sendes på e-post, det beste er å møte direkte på kontoret vårt eller ringe. 

Faddere
Barnet skal ha minst to faddere. Faddere må være fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn  som ikke forkaster barnedåp. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen.

Dåpssamtale eller dåpssamling

I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen.

Velkommen til dåp!