Kirkene


Skjervøy sokn har to kirker; Skjervøy kirke og Arnøy kirke i Arnøyhamn. I tillegg samarbeider vi med Årviksand menighet og bruker deres bedehus til gudstjenester 3-4 ganger i året. Under kan du lese mer om disse. 

Skjervøy er regionens eldste kirkested, og vi tar derfor med presterekken så langt vi kjenner den, fra 1611.