Presterekken ved skjervøy Kirke


Bilde av veggen i Skjervøy menighetskontor hvor alle prestebildene vi har er hengt opp.

Hovedkirken, Skjervøy kirke, er Nord-Troms Prostis eldste kirke, fra år 1728.
Kirken som Haakon Haakonsen på midten av 1200-tallet bygde på Troms, nær hedningene som det heter i de gamle håndskriftene, var dengang landets, og forsåvidt også verdens nordligste kirke. For kongen ble den den korstogskirken som sikret ham herredømmet over landet nordenfor, og symbolet på norsk statsmakt her nord. For pavestolen var den misjonskirken i arbeidet med kristning av finner og kareler, og for nordmennene den eneste sognekirken mellom Malangen og det hedenske Finnmarken.

Presterekken ved Skjervøy kirke:

 

 

 Periode  Navn Bilde
 1611 - 1630  Hr. Kacob  
 1630 - 1638  Hr. Hendrich  
 1650 - 1653  Hr. Søren Jensen  
 1661 - 1661  Hr. Christen  
 1662 - 1695  Res. kap. Cornelius Hansen  
 1695 - 1724  Res. kap. Jørgen Christophersen Griis  
 1724 - 1757  Res. kap. Rasmus Andersen Scheldrup  
 1757 - 1769  Res. kap. Cornelius Olsen Duns  
 1771 - 1776  Sogneprest Johan Lorentz Burchard  
 1781 - 1785  Sogneprest Jacob Parelius Schytte  
 1785 - 1810  Sogneprest Ole Meldahl Angell  
 1812 - 1814  Sogneprest Mogens Nielsen  
 1818 - 1823  Sogneprest Jens Florup Rasmussen  
 1823 - 1825  Sogneprest Simon Nicolai Kildal  
 1828 - 1844  Sogneprest Jens Schmidt  
 1845 - 1886  Sogneprest Andreas A. Quale  
 1867 - 1878  Sogneprest Christian Wilh. Magelsen  
 1879 - 1887  Sogneprest Martinus Olsen Lae  
 1888 - 1903  Sogneprest Peter Martin Blyth Daae  
 1904 - 1910  Sogneprest Ole Gustav Barman  
 1910 - 1918  Sogneprest Anders Olsen Kløvstad  
 1919 - 1930  Sogneprest Anton Jerwell Bøckman  
 1931 - 1950  Sogneprest Kristian Heggelund Dahl  
 1951 - 1959  Sogneprest Kaare Hostad  

 1960  - 1967

 Sogneprest Ola Drevvatne  
 1967 - 1973  Sogneprest Inge Gerhard Eidhammer  
 1973 - 1977  Sogneprest Ola Drevvatne  
 1978 - 1996  Sogneprest Kjell Svein Skog  
 1998 - 2013  Sogneprest Sverre Johannes Alfsen

 

 

2014 - dd Sogneprest Einar Tesdal

 

 

Tilbake