Leie menighetssalen?


Salen er utleid ifm konfirmasjon, men ellers er det bare å kontakte oss om du skal ha selskap :-) 

Les mer
Menighetssalen, hvite vegger, grått gulv, dekket på til selskap for 34 personer  

Leie menighetssalen?


Salen er utleid ifm konfirmasjon, men ellers er det bare å kontakte oss om du skal ha selskap :-) 

Les mer

Resultater kirkevalget 2023


435 personer stemte i årets kirkevalg, noe som gir en valgdeltakelse på 24 % (opp fra 22 % sist) 21 forhåndsstemte på papir, 121 forhåndsstemte digitalt. Her er det nye rådet:

Les mer
Bilde av den norske kirkes valgurne  

Resultater kirkevalget 2023


435 personer stemte i årets kirkevalg, noe som gir en valgdeltakelse på 24 % (opp fra 22 % sist) 21 forhåndsstemte på papir, 121 forhåndsstemte digitalt. Her er det nye rådet:

Les mer

Thorleif Winthers testamente - søkbare midler


Thorleif Winther var gift med Maren Lovise Hansen fra Nikkeby. Gjennom Thorleif Winters testamente mottok Skjervøy menighet penger som skal brukes på vanskeligstilte i Skjervøy kommune.  Menighetsrådet har vedtatt et reglement og vi åpner nå for søkn...

Les mer
Bryllupsbilde av Maren (sittende) og Thorleif stående  

Thorleif Winthers testamente - søkbare midler


Thorleif Winther var gift med Maren Lovise Hansen fra Nikkeby. Gjennom Thorleif Winters testamente mottok Skjervøy menighet penger som skal brukes på vanskeligstilte i Skjervøy kommune.  Menighetsrådet har vedtatt et reglement og vi åpner nå for søkn...

Les mer

Bilde tatt ovenfra av den nye kirkegårdsutvidelsen på Skjervøy. Nysådd, med veier og hvitt stakittgjerde rundt.

Nye vedtekter for gravplasser i Skjervøy

Herved kunngjøres Forskrift for gravplassene i Skjervøy kommune,  som vil tre i kraft 1. juli 2023.  Forskriften ble utarbeidet...

Les mer
Bilde av altertavla i Arnøy kirke. Nattverden med Jesus og disiplene. Maleriet har limtre-innramming.

Altertavle Arnøy kirke — historikken

«Det var aldri meningen til ildsjelene på Arnøya da kirka ble bygget, at den ikke skulle ha altertavle. Til åpningen ble det laget et kors ...

Les mer
Bilde av veggen i Skjervøy menighetskontor hvor alle prestebildene vi har er hengt opp.

Presterekken ved skjervøy Kirke

Les mer
Skjervøy kirke sett fra parkeringsplassen sommerstid.

Skjervøy Kirke

Les mer