Sakspapirer menighetsrådsmøter


Innkallinger og protokoller fra møter i menighetsrådet er normalt åpne for allmennheten. 

Les mer

 

Sakspapirer menighetsrådsmøter


Innkallinger og protokoller fra møter i menighetsrådet er normalt åpne for allmennheten. 

Les mer

 

Dåp i konfirmasjonstiden


Les mer

 

Dåp i konfirmasjonstiden


Les mer

 

Åviksand bedehus


Les mer

 

Åviksand bedehus


Les mer