Thorleif Winthers testamente - søkbare midler


Thorleif Winther var gift med Maren Lovise Hansen fra Nikkeby. Gjennom Thorleif Winters testamente mottok Skjervøy menighet penger som skal brukes på vanskeligstilte i Skjervøy kommune. 

Menighetsrådet har vedtatt et reglement og vi åpner nå for søknader på midler fra testametet.

Bryllupsbilde av Maren (sittende) og Thorleif stående

Thorleif Winther var fra Hamarøy kommune, og jobbet blant annet som kommuneingeniør. Han var gift med Maren Lovise Hansen fra Nikkeby. De hadde ikke barn så arven etter dem ble fordelt iht deres testamentet til ni enkeltpersoner, seks foreninger og altså Skjervøy menighet. 

Skjervøy menighet mottok kr 1 006 000,-  Forutsetningene er få men klare:

  • «… og det er et vilkår at midlene brukes til mennesker i Marens heimkommune Skjervøy som har fått det vanskelig pga sykdom, ulykke, eller lignende. Midlene plasseres på særskilt konto hos menighetsrådet.»

Søknader stiles til Skjervøy menighetskontor, adresser finner du nederst på hjemmesida. 

Reglement for søknader er her.

Utklipp fra menighetsbladet juni 2022 om testamentet finner du her.

Tilbake