VigselBryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene..

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer hverandre et løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Her er en lenke til viktige skjema https://kirken.no/nb-NO/bryllup/viktige-skjema/ 
Det er viktig at brudefolkene fyller ut egenerklæring som sendes til skatteetaten. Skatteetaten svarer med en attest som må være på plass for at vigsel skal kunne finne sted. Denne kan ikke være eldre enn fire måneder. 
Skattetetaten har en informativ trinnvis guide for den formelle prosessen.

Brudepar hvor begge tilhører andre sokn enn Skjervøy sokn betaler kr 2.000 for vielsen.