Nye vedtekter for gravplasser i Skjervøy


Herved kunngjøres Forskrift for gravplassene i Skjervøy kommune, som vil tre i kraft 1. juli 2023. 

Forskriften ble utarbeidet av menighetsrådet høsten 2022, og etter høring i januar og februar 2023 ble den godkjent av statsforvalteren. Forskriften erstatter våre kirkegårdsvedtekter som sist ble ble revidert i 2002.

 

Bilde tatt ovenfra av den nye kirkegårdsutvidelsen på Skjervøy. Nysådd, med veier og hvitt stakittgjerde rundt.

Siden de nye vedtektene er utformet som en forskrift er de formmessig forskjellig fra dagens vedtekter.  Likevel er vedtektene i hovedsak innholdsmessig likelydende som dagens vedtekter og praksis. Den viktigste endringen er at vi nå fremover vil - så fremt det er mulig - gravlegge i to nivåer ved festet grav. 

Forskriften finner du her.

Tilbake