Resultater kirkevalget 2023


435 personer stemte i årets kirkevalg, noe som gir en valgdeltakelse på 24 % (opp fra 22 % sist)

21 forhåndsstemte på papir, 121 forhåndsstemte digitalt. Her er det nye rådet:

Bilde av den norske kirkes valgurne

Tilbake