Åviksand bedehus


Dette bedehuset eies av menigheten i Årviksand. Vi har gudstjenste her ca tre ganger i året.

Årviksand bedehus en sommerdag med solskinn. Hvitmalt.

Bygget var opprinnelig en tyskerbrakke (bygget av den tyske okkupasjonsmakten under krigen) og ble flyttet til Årviksand etter frigjøringen. Der tjente den først som skolebygning i noen år, frem til  Årviksand skole ble tatt i bruk 1951. Bygget ble etter hvert flyttet dit det står i dag, og har siden 1954-55 (omtrent) vært bygdas bedehus. 

Tilbake