Åviksand bedehus


 

Dette bedehuset eies av menigheten i Årviksand. Vi har gudstjenste her ca fire ganger i året.

Tilbake