Åviksand bedehus


Dette bedehuset eies av menigheten i Årviksand. Vi har gudstjenste her ca tre ganger i året.

 

Bygget var opprinnelig en tyskerbrakke (bygget av den tyske okkupasjonsmakten under krigen) og ble flyttet til Årviksand etter frigjøringen. Der tjente den først som skolebygning i noen år, frem til  Årviksand skole ble tatt i bruk 1951. Bygget ble etter hvert flyttet dit det står i dag, og har siden 1954-55 (omtrent) vært bygdas bedehus. 

Tilbake