Arnøy kirke


Arnøy kirke ligger i Arnøyhamn, midt på øya. Det var fra før kirkegård der kirka ble reist. Det er ei langkirke med 250 sitteplasser. Arkitekt er Harry Gangvik fra Tromsø.

Arnøy kirke sett fra parkeringsplassen. Sommer, men bildet er preget av tåke.

Da Arnøy kirke ble vigslet av biskop Kristen Kyrre Bremer 4. juni 1978, var dette resultatet av en mangeårig prosess. Like etter krigen ble det satt i gang pengeinnsamling for å få bygd kirke på øya. Men det ble den gang ikke noe av.

I 1962 ble det igjen satt i gang innsamling, og det ble startet kirkeforening. Det ble også gitt tomt til kirka. Men først i 1972 ble det satt ned en plankomite.

Da grunnsteinen til Arnøy kirke ble lagt ned av prost Asbjørn Flokkmann 11. september 1977, var byggearbeidet allerede i gang. Grunnarbeidet, samt betong- og snekkerarbeidet ble utført av lokale bedrifter og snekkere fra bygdene på øya, ledet av kommuneingeniøren. (1) Innvendig er tak og vegger lakket furupanel. Interiøret i kirka ble laget av Snekkermester Jørgensen i Tromsø. Det var også tilfelle med korset på korveggen som det ble montert lys bak. De to kirkeklokkene ble støpt av Olsen Nauen Klokkestøperi ved Tønsberg.(2)

Da kirka ble innviet, var liturgisk utstyr som nattverdsett, dåpsfat og vannmugge i sølv, lysestaker i messing, krystallvaser og kirketekstiler på plass. Det var kjøpt inn messehakel, antependium og prekestolklede i de liturgiske fargene kvitt og grønt fra Kirkelig Kulturverksted. Alt var kjøpt inn med pengegaver og innsamling fra de to kirkeforeningene på øya. Alterduken i hardangersøm var en gave fra søstrene Helga og Borghild Jørgensen, opprinnelig fra Arnøyhamn. Orgelet, et harmonium, var lånt ut av Lauksletta skole. Dette var i bruk til kirkeorgelet var på plass høsten 1982. Kjell Skog var sokneprest da kirka ble innviet, og ca 600 mennesker møtte opp på innvielsesdagen.

I 1988, da kirka var 10 år, ble det gitt en gave fra Sparebanken Nord. Det var fiolette kirketekstiler, som også denne gangen ble levert fra Kirkelig Kulturverksted.

I anledning 20-års jubileet i 1998, ble det tatt i bruk en ny alterduk, brodert av Randi Kvamme, Skjervøy.

I juni 2003 var kirka 25 år. 8. juni, 2. pinsedag, ble dette feiret med festgudstjeneste og kirkekaffe sammen med innbudne gjester. Sokneprest var Sverre Alfsen, prost Sigvald B Mikkelsen. Det var kjøpt inn ny golvløper til kirkerommet og hengt opp nye gardiner i sakristiene.  Nord-Premie AS i Arnøyhamn hadde fått laget et minnefat med bilde av kirka til 25-års jubileet.

Etter 41 år, høsten 2019, ble korset på korveggen erstattet av altertavle. Det var en gave fra Sparebanken Nord. Altertavla er malt av Geir Samuelsen, opprinnelig fra Uløybukt. Motivet er nattverden. Ramma er designet av Jørgen Hansen, Skjervøy.

(1) Kommuneingeniør var Trygve Jacobsen. Grunnarbeidet ble utført av Brødrene Albrigtsen fra Årviksand. De som utførte snekkerarbeidet var Jens Sørensen, Fredrijan Iversen, Halvdan Karlsen og Kjell Arne Sørensen fra Arnøyhamn. Anders Christensen og Knut Johannessen fra Årviksand. Steinar Pedersen fra Lauksletta.

(2) Inngravert på den ene klokka skulle det stå "Av Guds nåde",  på den andre "Til Guds ære". Ved en feil ble det inngravert "Av Guds nåde", "Til Guds nåde".

Spesifikt om altertavla

Flere bilder og informasjon om Arnøy kirke: https://kirkesok.no/kirke/194100201

Tilbake