Regler for leie av menighetssal


Skjema for leie av salen med regler i pdf-versjon

Utleieregler for Skjervøy sokn sin menighetssal

 1. Generelle regler
 1. Huset kan leies ut til lag/foreninger, bedrifter, organisasjoner og private personer.
 2. Leietaker må vise tilbørlig aktsomhet for bygget med inventar og innredninger
 3. Leietaker må være over 18 år.
 4. Salg av alkohol er ikke tillatt (jfr kommunens reglement for skjenkebevilling).
 5. Det må vises hensyn til naboer og omgivelser, spesielt med tanke på støy.
 6. Det skal være ro utendørs fra kl. 23:00.

 

 1. Før og under arrangementet skal leietakers ansvarsperson gjøre seg kjent med og ha ansvar for:
 1. Branninstruksen.
 2. Hvem som kommer inn i lokalene.
 3. At lokaler og utstyr brukes forsvarlig og i henhold til avtale.

 

 1. Etter endt arrangement skal leietakers ansvarsperson påse at følgende er utført og ivaretatt:
 1. Oppvasken er tatt ut av oppvaskmaskinen og satt på plass.
 2. Alt lys og eventuelt levende lys er slukket.
 3. Rommene er ryddet for avfall og vasket. Søppel tas med av leietaker.
 4. At bord, stoler og andre møbler er satt på plass.
 5. At øvrig utstyr og inventar som er benyttet er satt på plass og rengjort.
 6. Toaletter og andre rom er gjennomgått.
 7. Dørene og vinduene er lukket og låst. Husk å sjekke utgangen oppe (fra kontoretasjen).
 8. At eventuelle skader på bygg eller inventar meldes til utleier.

 

 1. Avtale, betaling og utlevering av nøkkel:
 1. Leietidspunkt avtales med kirkekontoret, tlf. 77 77 7540.
 2. Leieforholdet er bindende først når det er signert en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. Underskrevet avtale leveres på kirkekontoret, eller sendes som e-post til post@skjervoymenighet.no.
 3. Betaling av leien skal gjøres omgående etter signering av avtale. Betalt leie refunderes normalt ikke.
 4. Nøkler til lokalene utleveres ved kirkekontoret etter nærmere avtale.
 5. Nøkler skal tilbakeleveres senest dagen etter avsluttet arrangement, eller første virkedag etter helg.

 

 1. Branninstruks:
 1. Ring brannvesenet: 110
 2. Slå av lydanlegg og slå på lys
 3. Slukk alle stearinlys
 4. Be alle rolig forlate huset og møtes utenfor Montér Skjervøy.
 5. Sørg for at alle har forlatt huset
 6. Møte og rapportere til brannvesen og politi når de ankommer
Tilbake