Ledig stilling - kantor i Skjervøy sokn


Vår kantor har fått permisjon fra 1. februar, så vi søker organist/kantor-vikar.
Årsvikariat - 100 % stilling fra 1. februar 2022.

 

Stillingen inkluderer 20 % stilling som piano- og orgellærer i kommunens kulturskole.

Skjervøy menighet har to kirker. Hovedkirka; Skjervøy kirke er fra 1728 og er med det den eldste trekirka i bispedømmet. Orgelet er fra 2001 og har 15 stemmer, levert av Brinch Hansen. Arnøy kirke er nyere; fra 1978, med et bra 8-stemmers orgel. Les mer om kirkene og soknet her.

Menigheten står i en klassisk kirkemusikalsk tradisjon. Normalt brukes høymesseliturgien av 1920 og Landstads reviderte er hovedsalmebok. I tillegg brukes også Norsk salmebok (1985). 

 

Hovedoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger og sammen med stab og frivillige bidra til å utvikle gudstjenesten og styrke menighetssangen.
 • Bidra til utvikling av kirkemusikk i soknet, herunder arrangere salmekvelder i samarbeid med regionens øvrige kulturtilbud.
 • Ha ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter.
 • Bidra som piano- og orgellærer i kommunens kulturskole. Dette tilsvarer 20 % stilling, men stillingen er organisert med kun fellesrådet som arbeidsgiver.

 

Vi søker etter en person som:

 • Har kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning
 • Kan se sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv
 • Bidrar til å utvikle kirkemusikken i soknet i tråd med lokal kultur og tradisjon.
 • Har evne til å samarbeide med kolleger og menighet
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Er medlem i Den norske kirke
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt

 

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk for kirken. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Stillingen er et årsvikariat fra 1. februar 2022 til 31. januar 2023 i forbindelse med at vår kantor har fått permisjon.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

 • kirkeverge Magnar Solbakken (412 19 869), eller
 • kantor Håvard Skaadel (413 26 107)

Søknad med CV og vedlegg sendes via kirkejobb.no 
Klikk her for hele stillingsannonsen i pdf.

Søknadsfrist: tirsdag 23. november 2021

 

Tilbake