Barne- og ungdomsarbeid Skjervøy og Arnøy


 

BARNE OG UNGDOMSARBEID SKJERVØY:

TIRSDAGSKLUBBEN (Skjervøy): Barn 3-13
Annenhver tirsdag september til mai.

KONFIRMASJONSUNDERVISNING SKJERVØY og ARNØY SE: Konfirmasjon

Tilbake