Hjemmesiden


Her på vår hjemmeside legger vi ut informasjon om Skjervøy menighet av mer statisk karakter; som vi ikke oppdaterer så ofte. 

Den daglige aktiviteten oppdaterer vi fortløpende på facebooksida vår; https://www.facebook.com/skjervoysokn/

 

Tilbake