Hjemmesiden


Her på vår hjemmeside legger vi ut informasjon om Skjervøy menighet av mer statisk karakter; som vi ikke oppdaterer så ofte. 

Den daglige aktiviteten oppdaterer vi fortløpende på facebooksida vår; https://www.facebook.com/skjervoysokn/

Slik behandler vi personopplysninger: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kontakt-oss/personvern/

Tilbake