Orgelet i Skjervøy kirke


Det nye orgelet er et pipeorgel og har 15 stemmer og 858 piper fordelt på 2 manualer og pedal. Orgelet er bygget av Henrik Brinck Hansen, Fluberg, og er hans opus 15 i Norge. Treskjæringene i gudbrandsdalsakantus er utført av Vegard S. Magnusson, en av hans ansatte som også var med og monterte orgelet.

 

Henrik Brinck Hansen er født og oppvokst i Danmark, hvor han ble utlært som orgelbygger hos Starup & søn, og hos Marcussen & søn. Han etablerte seg med eget orgelbyggeri i Norge i 1991, og har siden dette hatt en mengde oppgaver i forbindelse med nybygg og restaureringer av orgeler.

Orgelet ble vigslet og tatt i bruk under høymessen 2. søndag i advent 2001.

Orgelet er bygget i gran og ble levert i trehvit utførelse beregnet for maling. Det ble først gitt et strøk terpentinolje, så et strøk i den fargen det skulle ha, og deretter to tynne strøk med terpentinolje. Denne behandlingen ble valgt fordi orgelbyggeren ville ha et så tynt malingslag som mulig, av klanglige årsaker.

Ved fargesetting ble det tatt utgangspunkt i altertavlen, og det ble valgt to røde nyanser derfra. For bedre å integrere orgelets farger i kirkeinteriøret ble forkanten av håndlisten på galleribrystningen og hulkilen i fyllingslistene på gallerifronten malt i orgelets to farger.

Malingen er utført av Jørgen Hansen.

Farger:
- Alkydoljemaling med glansgrad 15, ”Bygderød” nr. 000248, og ”Hardangerrød” nr. 000067.
- Oljeforgylling på Hardangerrød undergrunn med gullfernis over. På akantusutskjæringene er det lagt en tynn sort lasur i de dype delene for å få større dybdevirkning.

Utførte arbeider:
- 2006:  Lys er montert i orgelet for å lette arbeidet ved stemming. To lysestaker, gave til kirken fra June Mikalsen, plassert på orgelet etter ønske fra organist Kristian Paulsen.

2008: Bilde av Sta. Cesilia, organisters og andre kirkemusikeres skytshelgen, opptapetsert på en treplate med gullkant montert på orgelhusveggen over spillepulten med dobbelsidig tape.

 

HISTORIKK - tidligere instrumenter i Skjervøy kirke

I Skjervøy Bygdebok står det: ”Et orgelharmonium ble kjøpt i 1878 og kostet 800 kroner, det ble plassert på galleriet”. Det skal senere ha blitt utskiftet med et nytt orgelharmonium, før det første pipeorgelet ble innkjøpt i 1966.

Per Aspelund som en tid var organist her hadde et orgelharmonium som skulle ha vært i Skjervøy kirke. Han solgte det, vist nok til Eivind Karlsen fra Hamneidet. Det kan være det som i 1966 ble flyttet fra kirka og til bedehuset. Et orgelharmonium som sto i Burfjord bedehus, skal etter sigende ha vært fra Skjervøy kirke. Det har funnet veien tilbake til Skjervøy er nå i bruk i Mellomveien bedehus.

Et nytt pipeorgel ble tatt i bruk 30. januar 1966, det var innkjøpt fra ”Vestre Orgel og Harmoniumsfabrikk” i Ålesund for 40.600,-. Orgelkonsulent var Helmer Tellnes fra Tromsø. Orgelet hadde 8 stemmer fordelt på to manualer og pedal, to av stemmene hadde trepiper. Det var mekanisk med sløyfelade. Orgelet ble revet våren 2001.Trepiper, manualer,  pedaler og belg ble overtatt av Henrik B. Hansen, mens metallpipene ble solgt som suvernirer til inntekt for det nye orgelet.

Tilbake