Hvordan melde seg opp til konfirmasjon i Skjervøy?


Vi sender hver høst brev til alle niendeklassinger i Skjervøy (som er medlem av kirka) med invitasjon til å melde seg på konfirmasjon. Også de som ikke er medlem kan velge kirkelig konfirmasjon, men må da melde seg inn i Den norske kirke. 
(Vi bruker ikke digital påmelding.)

Tilbake