Sakspapirer menighetsrådsmøter


Innkallinger og protokoller fra møter i menighetsrådet er normalt åpne for allmennheten. 

 

Tilbake