Menighetsrådet 2019-2023


Peder André Amundsen var ikke tilstede

396 personer stemte på nytt menighetsråd for perioden 2019-2023. Dette utgjør 20 % av de stemmeberettigede, litt ned fra 2015-valget hvor 22 % avga stemme. 

Faste medlemmene:

 • Peder André Amundsen (ikke tilstede på bildet)
 • Oddbjørg Helene Hansen
 • Kristin Dalheim
 • Helge Arnhold Andersen
 • Charles Henriksen
 • Jorun Liv Vindenes Nygaard

Varamedlemmer:

 1. Jarle Strøm
 2. Birgit Paulsen
 3. Astrid Margrethe Lorentzen Pedersen
 4. Aslaug Ingebjørg Johannessen
 5. Bodil Kaspara Henriksen 
Tilbake