Skjervøy menighet > Kirkene
Skjervøy kirke
 

Skjervøy kirke er Nord-Hålogalands eldste bevarte trekirke, og var et ledd i Thomas von Westens finnemisjon anno 1728. Dette er vår hovedkirke hvor vi har gudstjenester omtrent annen hver søndag.

Kirkekunst, nå oppbevart i Oldskassamlingen i Oslo, viser at det rundt 1500 stod ei kirke på Skjervøy. På ei altertavle er de katolske helgene St.Maria, St.Olav, St.Sunniva og St. Clemens skåret ut og malt. I tillegg fantes det i Skjervøy kirke to treskulpturer av St.Mikael og St.Anna. Helgenfigurene hadde rollen som menneskenes forbedere hos Gud. Kilder fra 1660-tallet tyder på at denne kirka stod til nedfalls og ble erstattet med nytt kirkehus. 

Av Finnemisjonens far Thomas von Westen fikk kvene Hans Michelsen i oppdrag å bygge ei ny og større kirke. Et år senere stod kirkehuset i 1728 ferdig for en menighet som nå ikke skulle bestå av norske kystboere, men og de tallrike samer og kvener innover i Kvænangen, Nordreisa, Lyngen og Kåfjord. I eldre tid var kirkebesøk påbudt, og fravær fra gudstjenestene ble bøtelagt. Folk med lang vei fra inne i fjordene og ute på øyene, overnattet i små kirkestuer i strandkanten nedenfor kirka. Slik ble kirkestedet et sentralt samlingspunkt med bygdetreff ute på kirkebakken, også utenom gudstjenesten. 

Skjervøy kirke fra 1728 er bygd som en mellomting mellom ei lang- og ei korskirke, lik mange av de andre nordnorske kirker. Byggematerialet var furu fløtet ned Reisadalen og ut til Skjervøy, med tak av rød pannestein innkjøpt i Bergen. I 1777 fikk kirka bygd sitt nåværende løksformede tårn hvor kirkeklokkene nå henger. Kirka ble på 1950-tallet restaurert av Riksantikvaren tilbake til 1700-talls stil mht. vinduer og inventar som ei altertavle fra 1664, lysekroner fra tiden 1670-1784 og en prekestol fra 1777. Skjervøy kirke er i dag fredet, og som den eldste bevarte trekirka i Nord-Hålogaland pålagt strenge restriksjoner mht. restaurering fra Riksantikvaren.

Flere bilder og mer informasjon om Skjervøy kirke

Spesifikt om orgelet i Skjervøy kirke

Arnøy kirke

Arnøy kirke i Arnøyhamn ble bygget i 1978, og er dermed blant de nyeste kirkene i prostiet.

Kirka har langplan, er bygget av tre og er noe utradisjonelt svartmalt utvendig. 
Arkiktekt er Harry Gangvik. 

Vi har gudstjenester i Arnøy kirke en søndag hver måned, samt i forbindelse med høytidene.

I november 2019 fikk kirka ny altertavle, med maleri av Geir Samuelsen (sjekk ut http://www.gallerivika.no)
Ramma er designet av tidligere kirketjener Jørgen Hansen, han har også laget trekanten med Guds øye. 

Utformingen av ramma tar utgangspunkt i den bærende konstruksjonen i kirka -  laminerte ribber som står parvis på langveggene.
Ribbene som danner rammen rundt alterbildet står ikke helt sammen, og danner dermed et spenningsfelt øverst, som mellom to elektroder, og her plasseres symbolet Guds øye i en trekant med lysstråler rundt.
Denne omrammingen kan også føre tanken hen til en skipsbaug eller til hender lagt sammen i bønn. Alterbildet avgrenses nederst av et «rekkverk» lik det foran galleriet.

Sirkelen symboliserer evigheten, blåfargen Himmelen. Den likesidede trekanten symboliserer den treenige Gud med det allseende Guds øye. Rundt trekanten stråler det guddommelige lyset ut.
Det er altså den evige, allseende, treenige Gud i Himmelen som sender oss sitt guddommelige lys. Rød er fargen for blod, hjerte og ild — Kristi blod, Guds kjærlighet og den Hellige ånds ild.

Maleriet skildrer nattverden, og er lagt til det øyeblikket Jesus kunngjør at en av disiplene skal forråde han. Samuelsen forteller at han har forsøkt å gi disiplene litt ulike reaksjoner, basert på hva man vet om deres personlighet.
I venstre hjørne står vaskefatet som Jesus nettopp har brukt for å vaske disiplenes føtter. Bak i bildet gjennom vinduet skimtes Getsemanehagen, en blodmåne, samt tre tynne sypresser som har åpenbar symbolikk til Golgata.

Spesifikt om orgelet i Arnøy kirke.

Årviksand bedehus

Dette bedehuset eies av menigheten i Årviksand. Vi har gudstjenste her ca fire ganger i året.

 

Les mer om...

Presterekken ved skjervøy Kirke

   Les mer...

Altertavleprosjektet i Arnøy kirke

Oppdatering: søndag 17. november er det gudstjeneste i Arnøy kirke med innviel...   Les mer...