Skjervøy menighet > Kirkene > Orgelet i Nikkeby skolekapell
Orgelet ved Nikkeby skolekapell