Skjervøy menighet > Kirkene > Orgelet - Planken
Orgelet - Planken
AHLBORN JL61
Vår kjære planke som brukes på konfirmantundervisningen på menighetskontoret, andaktene og institusjonsgudstjenestene på hybelhuset og helsesenteret på Skjervøy. Samt på gudstjenester og kirkelig handlinger i Uløybukt skolekapell og i Årviksand bedehus.

Elektronisk orgel, med 3 basstemmer:
Principal 16'
Basso 8'
Fagottto 16'
Manualet har følgende stemmer:
Principal 8'
Flauto 8'
Viola 8'
Ottava 4'
Flauto 4'
Nazardo 2 2/3'
Decima Quinta 2'
Ripieno 3 F.
Voce celeste 8'
Tromba 8'
Tremolo