Skjervøy menighet > Kirkene > Skjervøy kirke > Orgel i Skjervøy kirke
Orgelet i Skjervøy kirke
HISTORIKK
I Skjervøy Bygdebok står det: ”Et orgelharmonium ble kjøpt i 1878 og kostet 800 kroner, det ble plassert på galleriet”. Det skal ha vært utskiftet med et nytt orgelharmonium før det første pipeorgelet ble innkjøpt fra Vestre Orgelbyggeri i 1966. Dette var i bruk fram til 2001. Et av de to orgelharmoniumene skal befinne seg i et bedehus i Kvenangen. Per Aspelund som en tid var organist her hadde et orgelharmonium som skulle ha vært i Skjervøy kirke. Han solgte det, vist nok til Eivind Karlsen fra Hamneidet.

NYTT ORGEL
Det nye orgelet er et pipeorgel og har 15 stemmer og 858 piper fordelt på 2 manualer og pedal. Orgelet er bygget av Henrik Brinck Hansen, Fluberg, og er hans opus 15 i Norge. Treskjeringene i gudbrandsdalsakantus er utført av Vegard S. Magnusson, en av hans ansatte som også var med og monterte orgelet. Henrik Brinck Hansen er født og oppvokst i Danmark, hvor han ble utlært som orgelbygger hos Starup & søn, og hos Marcussen & søn. Han etablerte seg med eget orgelbyggeri i Norge i 1991, og har siden dette hatt en mengde oppgaver i forbindelse med nybygg og restaureringer av orgeler. Orgelet ble vigslet og tatt i bruk under høymessen 2. søndag i advent 2001.

Orgelet er bygget i gran og ble levert i trehvit utførelse beregnet for maling. Det ble først gitt et strøk terpentinolje, så et strøk i den fargen det skulle ha, og deretter to tynne strøk med terpentinolje. Denne behandlingen ble valgt fordi orgelbyggeren ville ha et så tynt malingslag som mulig, av klanglige årsaker. Ved fargesetting ble det tatt utgangspunkt i altertavlen, og det ble valgt to røde nyanser derfra. For bedre å integrere orgelets farger i kirkeinteriøret ble forkanten av håndlisten på galleribrystningen og hulkilen i fyllingslistene på gallerifronten malt i orgelets to farger. Malingen er utført av Jørgen Hansen.

FARGER:
Alkydoljemaling med glansgrad 15, ”Bygderød” nr. 000248, og ”Hardangerrød” nr. 000067. Oljeforgylling på rød undergrunn med gullfernis over. På akantusutskjæringene er det lagt en tynn sort lasur i de dype delene for å få større dybdevirkning.

DISPOSISJON:

Hovedverk (manual I):
Principal 8'
Gedack 8'
Oktav 4'
Gedackfløyte 4'
Oktav 2'
Mixtur III
Trompet 8'

Preluderverk (manual II):
Rørfløyte 8'
Gamba 8'
Italiensk principal 4'
Kvint 2 2/3
Waldfløyte 2'

Pedalverk:
Subbass 16'
Gedakt 8'
Stillbasun 16'

Normalkopler, Man II 4'-ped.
Det nye orgelet
Det nye orgelet


Det gamle orgelet