• Barne- og ungdomsarbeid Skjervøy og Arnøy
  • Hjemmesiden
Kalender

Kontakt oss

Postadresse:
Skjervøy preste- og menighetskontor
Postboks 49
9189 SKJERVØY

Besøksadresse:

Idrettsveien 2
9180 Skjervøy
Telefon: 777 77 540
Faks: 777 77 549
post@skjervoymenighet.no

Åpningstid:
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
kl 09:30 - 13:30

Nyheter

Barne- og ungdomsarbeid Skjervøy og Arnøy

   Les mer...

Hjemmesiden

Her på vår hjemmeside legger vi ut informasjon om Skjervøy menighet av mer stat...   Les mer...