3. desember 2016
  |  Logg inn


Her på nettsiden vår vil dere finne informasjon om gudstjenestene og alle kirkelige handlingene, samt informasjon om de ansatte.
Kalender

kirken.no

Vi søker kirkeverge med engasjement til å lede og administrere Den norske kirke i Skjervøy

Skjervøy menighet har 2 kirker og 2 kirkegårder.

Menighetsrådet har 4,6 årsverk. Kirkevergekontoret har kontorfellesskap med

soknepresten

Ansvarsområde/arbeidsoppgaver

-Være synlig leder

-Lede fellesråd/ menighetsrådets arbeid ut fra lover og forskrifter

-Lede fellesråd/menighetsrådets strategi og utviklingsarbeid

-Økonomistyring

-Ivareta og utvikle kontakten med kommunen

-Ivareta de ansatte

-Andre oppgaver som følger av lover, regelverk og vedtak i fellesrådet

-Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder

 

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for kirkelig arbeid og relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå med kompetanse og erfaring innen:

-Ledelse og personalforvaltning

-Økonomi og administrasjon

-Plan og utredningsarbeid

-God kunnskap om Den norske kirkes verdigrunnlag og organisering

Personlige egenskaper:

Vi søkeren kirkeverge med gode samarbeidsevner, evne til å se sine medarbeidere, tenke strategisk og som har tydelige ønsker om og vilje til å profilere kirken.

Det legges storvekt på personlig egnethet.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke.

 

Tiltredelsestidspunkt og lønn etter avtale.

Tilsettingen skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglementer og KAs tariffavtaler.

Pensjonsordning i KLP med 2 % innskudd av brutto lønn.

 

Stillingen er  ledig i vikariat i 100% fra 01. januar 2017 med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist er 1. desember 2016.

 

Søknad sendes Skjervøy menighetsråd, Postboks 49, 9189 Skjervøy.

Hvis du ønsker  nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med menighetsrådets leder  Helge Andersen på telefon (+47)90946338

 

 

 

 

 

BARNE OG UNGDOMSARBEID SKJERVØY og ARNØY:

BABYSANG Barn 0-1 år , BARNESANG Barn 1-5 år, TIRSDAGSKLUBBEN Barn 3-7 år og 8-13, 
ONDAGSKLUBBEN ARNØY Barn: 3-13 år,
VOLLEYBALL OG BIBELVERS Barn fra 5. klasse til 7.klasse. 

BARNEGOSPEL for barn/ungdom fra 2.klasse til og med 10.klasse
SE:  Trosopplæring

KONFIRMASJONSUNDERVISNING SKJERVØY og ARNØY SE: Konfirmasjon

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Postadresse:
Skjervøy preste- og menighetskontor
Postboks 49
9189 SKJERVØY

Besøksadresse:

Idrettsveien 2
9180 Skjervøy
Telefon: 777 77 540
Faks: 777 77 549
post@skjervoymenighet.no

Åpningstid:
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
kl 09:30 - 13:30

Dagens bibelord