24. oktober 2016
  |  Logg inn


Her på nettsiden vår vil dere finne informasjon om gudstjenestene og alle kirkelige handlingene, samt informasjon om de ansatte.
Kalender

kirken.no

11.-13 november arrangerer Ung i Sápmi, som er Samisk kirkeråds ungdomsarbeid, ny ungdomshelg, denne gang i Storfjord.

Det er kommet noen påmeldte siden denne saken ble lagt ut på kirken.no i begynnelsen av oktober, men kun en deltaker fra Troms (fra Kåfjord). Vi vil derfor særskilt invitere ungdommer fra deres menigheter til å melde seg på. Ungdomshelgene er, i tillegg til å være et samlingssted for unge samer, en arena for å snakke om tro og tvil og møte andre kristne ungdommer.  Ungdomshelgene er åpen for alle, men er særlig beregnet på samiske og læstadianske ungdommer i menighetene. Her får ungdommene også  møte samisk språk i salmer og bibeltekster.

Temaet denne gangen er knyttet opp til neste års Luther-jubileum, og vi vil snakke om nåde- hva nåde er , og hvordan vi lever med og i nåden.På ungdomshelgen vil  Stiftskapellan for nordsamer Karl Yngve Bergkåsa være med.

 

Påmeldingsfrist for de som skal fly til Tromsø ( fra f.eks Evenes eller Alta)  (med buss videre til Storfjord) er 20 oktober, mens for de som kommer seg til Nordkosbotn og blir med videre derfra, eller  evt kommer seg fra Nord-Troms selv er fristen 25 oktober.

Påmelding gjøres i linken.

https://kirken.no/uhelg16

 

Vi ber om at dette spres i deres menigheter, slik at vi får deltakere fra hele området på ungdomshelgen.

 

Dearvvuođaiguin - Varrudagá - Heelsegh - Hilsen

 

Maria R. Steinsvik

Sámi Nuoraid ráđđeaddi-  Samisk Ungdomsrådgiver

Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd 

Norgga girku - Den norske kirke

Besøksadr: Stakkevollveien 41, Tromsø / Postadr.: Pb. 799 Sentrum. 0106 Oslo

Tlf: + 47 23081268


BARNE OG UNGDOMSARBEID SKJERVØY og ARNØY:

 

BABYSANG Barn 0-1 år , BARNESANG Barn 1-5 år, TIRSDAGSKLUBBEN Barn 3-7 år og 8-13, 
ONDAGSKLUBBEN ARNØY Barn: 3-13 år,
VOLLEYBALL OG BIBELVERS Barn fra 5. klasse til 7.klasse.  
SE:  Trosopplæring

KONFIRMASJONSUNDERVISNING SKJERVØY og ARNØY SE: Konfirmasjon

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Postadresse:
Skjervøy preste- og menighetskontor
Postboks 49
9189 SKJERVØY

Besøksadresse:

Idrettsveien 2
9180 Skjervøy
Telefon: 777 77 540
Faks: 777 77 549
post@skjervoymenighet.no

Åpningstid:
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
kl 09:30 - 13:30

Dagens bibelord