28. april 2017
  |  Logg inn


Her på nettsiden vår vil dere finne informasjon om gudstjenestene og alle kirkelige handlingene, samt informasjon om de ansatte.
Kalender

kirken.no

BARNE OG UNGDOMSARBEID SKJERVØY og ARNØY:

BABYSANG Barn 0-1 år , BARNESANG Barn 1-5 år, TIRSDAGSKLUBBEN Barn 3-7 år og 8-13, 
ONDAGSKLUBBEN ARNØY Barn: 3-13 år,
VOLLEYBALL OG BIBELVERS Barn fra 5. klasse til 7.klasse. 

BARNEGOSPEL for barn/ungdom fra 2.klasse til og med 10.klasse
SE:  Trosopplæring

KONFIRMASJONSUNDERVISNING SKJERVØY og ARNØY SE: Konfirmasjon

 

 

 

BISPEVISITAS SKJERVØY

Bispevisitas Skjervøy fra 26.april til 30.april.

Visitasgudstjeneste i Skjervøy kirke søndag 30.april kl 11.00 . Etter visitasgudstjenesten er det Kirkekaffe og visitasforedrag  på Rådhuskantina. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Postadresse:
Skjervøy preste- og menighetskontor
Postboks 49
9189 SKJERVØY

Besøksadresse:

Idrettsveien 2
9180 Skjervøy
Telefon: 777 77 540
Faks: 777 77 549
post@skjervoymenighet.no

Åpningstid:
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
kl 09:30 - 13:30

Dagens bibelord